Lihtenştayn Turistik Vize

Lihtenştayn Turistik Vize, Lihtenştayn Konsolosluğu

Şirket Sahiplerine Lihtenştayn Turistik vize işlemleri için istenilen evraklar aşağıdadır;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Şirketin antetli kağıdına Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
İmza Sirküleri
Vergi Levhası
Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet belgesi
2 adet biometrik Fotoğraf
Banka hesap cüzdanı
T.C kimlik fotokopisi
Araç ruhsatı ve tapu fotokopileri(Varsa)
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası
 SSK’ya Bağlı Çalışanların Lihtenştayn Turistik vize işlemleri için gereken evraklar aşağıdadır;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
İmza Sirküleri
Vergi Levhası
Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet belgesi
İşe giriş bildirgesi
Maaş bodrosu
SGK dökümü
Şahsi Banka hesap cüzdanı
Evli olanlardan evlilik cüzdanı
T.C kimlik fotokopisi
Araç ruhsatı ve tapu fotokopileri
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası
 Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi- Mühendislerin Lihtenştayn Turistik Vize işlemleri için istenilen belgler aşağıdadır;


İşveren ise;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Şirketin antetli kağıdına Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
Faaliyet belgesi
Vergi Levhası
Meslek Kartı
Banka hesap cüzdanı  fotokopisi
Varsa araç ve tapu ruhsat fotokopisi
T.C  Kimlik Fotokopisi
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası


SSK’ya bağlı ise;
Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
İmza Sirküleri
Vergi Levhası
Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet belgesi
İşe giriş bildirgesi
Maaş bodrosu
SGK dökümü
Banka hesap cüzdanı
T.C kimlik fotokopisi
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Araç ruhsatı ve tapu
Seyahat sağlık sigortasıDevlet memuru ise;
Eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Dekanlıktan veya bağlı bulunduğu devlet kurumundan alınmış ıslak imzalı ve kaşeli görev belgesi ve izin kağıdı (Öğretmenler için kaymakamlık veya bağlı bulunduğu valilikten alınmış izin yazısı)
Meslek Kimlik kartı
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
T.C Kimlik fotokopisi
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Araç ruhsatı ve tapu
Seyahat sağlık sigortası


Devlet Dairesi Çalışanlarının Lihtenştayn Turistik Vize işlemleri için istenilen evraklar aşağıdadır;

Eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi
Bağlı bulunduğu makamdan İngilizce olarak görev yazısı
Resmi kurum görev kimlik kartı
Maaş bordrosu
SGK Dökümü
Banka hesap cüzdanları
Tapu ve araç ruhsatı fotokopileri
T.C  Kimlik Fotokopisi
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası


Emeklilerin Lihtenştayn Turistik Vize işlemleri için istenilen evraklar aşağıdadır;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi
Emeklilik Cüzdanı Fotokopisi veya emekli maaş dökümü
Banka hesap cüzdanı  fotokopisi
Araç ve tapu ruhsatı fotokopisi
T.C kimlik fotokopisi
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası
 


Ev hanımlarının Lihtenştayn Turistik Vize işlemleri için istenilen evraklar aşağıdadır;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi
Eşinin düzenli gelirini gösteren belgeler
Banka hesap cüzdanları fotokopileri
Araç ruhsatı ve tapu fotokopileri
Nüfüs Cüzdan Fotokopisi
Aile cüzdanı fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası


Öğrencilerin Lihtenştayn Turistik Vize işlemleri için istenilen evraklar aşağıdadır;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi
Öğrenci belgesi
Vize başvurusunda bulunan kişi 18 yaşından küçük ise, anne ve babadan noter onaylı muvafakat name
Gidecek öğrencinin seyahat masraflarını karşılayacak bireyin gelirini gösteren evraklar
Kimlik fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası