Lihtenştayn Ziyaret Vizesi

Lihtenştayn Ziyaret Vizesi

Şirket Sahiplerine Lihtenştayn Aile Ziyareti Vizesi işlemleri için istenilen evraklar aşağıdadır;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Şirketin antetli kağıdına Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
Davetiye
Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ve maaş bordrosu
İmza Sirküleri
Vergi Levhası
Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet belgesi
Banka hesap cüzdanı
T.C kimlik fotokopisi
Araç ruhsatı ve tapu fotokopileri(Varsa)
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortasıSSK'ya Bağlı Çalışanların Lihtenştayn Aile Ziyareti Vizesi işlemleri için gereken evraklar aşağıdadır;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
Davetiye
Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ve maaş bordrosu
İmza Sirküleri
Vergi Levhası
Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet belgesiİşe giriş bildirgesi
Maaş bodrosu
SGK dökümü
Şahsi Banka hesap cüzdanı
Evli olanlardan evlilik cüzdanı
T.C kimlik fotokopisi
Araç ruhsatı ve tapu fotokopileri
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortasıAvukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi- Mühendislerin Lihtenştayn Aile Ziyareti Vizesi işlemleri için istenilen belgler aşağıdadır;

İşveren ise;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Şirketin antetli kağıdına Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
Davetiye
Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ve maaş bordrosu
Faaliyet belgesi
Vergi Levhası
Meslek Kartı
Banka hesap cüzdanı fotokopisi
Varsa araç ve tapu ruhsat fotokopisi
T.C Kimlik Fotokopisi
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası


SSK'ya bağlı ise;
Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
Davetiye
Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ve maaş bordrosu
İmza Sirküleri
Vergi Levhası
Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet belgesiİşe giriş bildirgesi
Maaş bodrosu
SGK dökümü
Banka hesap cüzdanı
T.C kimlik fotokopisi
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Araç ruhsatı ve tapu
Seyahat sağlık sigortası


Devlet memuru ise;
Eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Dekanlıktan veya bağlı bulunduğu devlet kurumundan alınmış ıslak imzalı ve kaşeli görev belgesi ve izin kağıdı (Öğretmenler için kaymakamlık veya bağlı bulunduğu valilikten alınmış izin yazısı)
Meslek Kimlik kartı
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
Davetiye
Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ve maaş bordrosu
T.C Kimlik fotokopisi
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Araç ruhsatı ve tapu
Seyahat sağlık sigortasıDevlet Dairesi Çalışanlarının Lihtenştayn Aile Ziyareti Vizesi işlemleri için istenilen evraklar aşağıdadır;

Eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi
Davetiye
Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ve maaş bordrosu
Bağlı bulunduğu makamdan İngilizce olarak görev yazısı
Resmi kurum görev kimlik kartı
Maaş bordrosu
SGK Dökümü
Banka hesap cüzdanları
Tapu ve araç ruhsatı fotokopileri
T.C Kimlik Fotokopisi
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortasıEmeklilerin Lihtenştayn Aile Ziyareti Vizesi işlemleri için istenilen evraklar aşağıdadır;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi
Davetiye
Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ve maaş bordrosu
Emeklilik Cüzdanı Fotokopisi veya emekli maaş dökümü
Banka hesap cüzdanı fotokopisi
Araç ve tapu ruhsatı fotokopisi
T.C kimlik fotokopisi
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası


Ev hanımlarının Lihtenştayn Aile Ziyareti Vizesi işlemleri için istenilen evraklar aşağıdadır;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi
Davetiye
Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ve maaş bordrosu
Eşinin düzenli gelirini gösteren belgeler
Banka hesap cüzdanları fotokopileri
Araç ruhsatı ve tapu fotokopileri
Nüfüs Cüzdan Fotokopisi
Aile cüzdanı fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası


Öğrencilerin Lihtenştayn Aile Ziyareti Vizesi işlemleri için istenilen evraklar aşağıdadır;

Vize başvuru formu
Pasaport
2 adet biometrik fotoğraf
Lihtenştayn Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi
Davetiye
Davet eden kişinin kimlik fotokopisi ve maaş bordrosu
Öğrenci belgesi
Vize başvurusunda bulunan kişi 18 yaşından küçük ise, anne ve babadan noter onaylı muvafakat name
Gidecek öğrencinin seyahat masraflarını karşılayacak bireyin gelirini gösteren evraklar
Kimlik fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Uçak bileti rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Seyahat sağlık sigortası